Paragan z Henmonu splnil v měsíci květnu zkoušky ZM a ZVV1 a v měsíci červnu zkoušku BH-VT

12.06.2022